orchestra popolare rai 5 rai cultura  ansa

LOGHI-01.pngLOGHI-02.pngLOGHI-03.pngLOGHI-04.pngLOGHI-05.pngLOGHI-06.pngLOGHI-07.pngLOGHI-08.pngLOGHI-09.pngLOGHI-10.pngLOGHI-11.pngLOGHI-12.pngLOGHI-13.pngLOGHI-14.pngLOGHI-15.pngLOGHI-16.pngLOGHI-17.pngLOGHI-18.pngLOGHI-19.jpgLOGHI-20.pngLOGHI-21.pngLOGHI-22.pngLOGHI-23.pngLOGHI-24.pngLOGHI-25.pngLOGHI-27.jpgLOGHI-28.pngLOGHI-29.pngLOGHI-30.pngLOGHI-31.pngLOGHI-32.jpgLOGHI-33.pngLOGHI-34.pngLOGHI-35.jpgLOGHI-36.jpg

KALINIFTA

KALINIFTA

 

 

 

Ti en glicea tusi nitta ti en òria                                                

C’evò e’ pplonno pensèonta ‘ss esena

C’ettù-mpi ‘s ti ffenèstra-ssu, agàpi-mu,

tis kardìa-mmu su nitto ti ppena.

 

Evò panta ss’esena penseo

Jatì ‘sena, zzichi-mmu, ‘gapò

Ce pu pao, pu sirno, pu steo

‘sti kkardìa panta sena vastò.

 

C’esù mai de’ m’egàpise, òria-mu

‘e su pònise mai pu sse mena;

mai citt’oria chìli-su ‘en ènfise,

na mu pì loja agapi vloimèna!

 

T’asteràcia pu panu me vlèpune

Ce m’o fengo krifizzun nomèna

Ce jelù ce mu lèune: ‘s ton ànemo

Ta traùdia pelì, ì’chamèna.

 

Ma su plonni, telèste, ce ‘s ipuno

‘ste torì cino pu è gapimèno

ti jelònta filì t’ammadàcia-su

ce se ssitti to petto-ttu, ohimmèna!....

 

kalì nitta! Se finno ce feo

plaia ‘su ti ‘vo pirta prikò

ma pu pao, pu sirno, pu steo

‘sti kkardìa panta sena vastò.

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo