orchestra popolare rai 5 rai cultura  ansa

LOGHI-01.pngLOGHI-02.pngLOGHI-03.pngLOGHI-04.pngLOGHI-05.pngLOGHI-06.pngLOGHI-07.pngLOGHI-08.pngLOGHI-09.pngLOGHI-10.pngLOGHI-11.pngLOGHI-12.pngLOGHI-13.pngLOGHI-14.pngLOGHI-15.pngLOGHI-16.pngLOGHI-17.pngLOGHI-18.pngLOGHI-19.jpgLOGHI-20.pngLOGHI-21.pngLOGHI-22.pngLOGHI-23.pngLOGHI-24.pngLOGHI-25.pngLOGHI-27.jpgLOGHI-28.pngLOGHI-29.pngLOGHI-30.pngLOGHI-31.pngLOGHI-32.jpgLOGHI-33.pngLOGHI-34.pngLOGHI-35.jpgLOGHI-36.jpg

ELAMU KUNDA

diàvica azze mian òria ma ghetonìa

ce ida tin agapi 'so zzilò

istìne pu pòtizé ti' mmerodia

m'in buccaleddha ìrìtte to nerò

c'ivò votìstim'olo ma ti' ccardìa

dà'mmu nà' ffiuro ja na miristò

cini votisti m'olo ma ti' passiuna

tis pianni to' ffiuro pianni ti' ppatruna.

 

ELA ELAMU KUNDÀ

C’EVÒ ICHE MANECHÒ

 

ìsela zzèri to jatì jatì

t’echi tui pòrta-su pu stei klimmèni

s’òprebe sena na stasì nittì

c’esù sto limbitari-su kaimmèni.

is pu diaènni na se kanonìsi

ce na pì: vhù, t’en oria janomèni!

àstin anittì ti ‘vò en diaènno

ce ane pao na diaò, manku ‘en embènno.

 

ELA ELAMU KUNDÀ

C’EVÒ ICHE MANECHÒ

 

posso mu fènese oria ce galànta

panta ‘sù pai cherùmeni jelònta

ise sa tto roto es ti kkìanta

puddhì tis primmavèra ti pai petònta

ce “umme umme” panta ‘sù mu lei

ce “umme umme” ce en umme mai

ce “umme umme” ce ‘sù me kocèi

ce “umme umme” ce ‘o cerò mas pai

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo