orchestra popolare rai 5 rai cultura  ansa

LOGHI-01.pngLOGHI-02.pngLOGHI-03.pngLOGHI-04.pngLOGHI-05.pngLOGHI-06.pngLOGHI-07.pngLOGHI-08.pngLOGHI-09.pngLOGHI-10.pngLOGHI-11.pngLOGHI-12.pngLOGHI-13.pngLOGHI-14.pngLOGHI-15.pngLOGHI-16.pngLOGHI-17.pngLOGHI-18.pngLOGHI-19.jpgLOGHI-20.pngLOGHI-21.pngLOGHI-22.pngLOGHI-23.pngLOGHI-24.pngLOGHI-25.pngLOGHI-27.jpgLOGHI-28.pngLOGHI-29.pngLOGHI-30.pngLOGHI-31.pngLOGHI-32.jpgLOGHI-33.pngLOGHI-34.pngLOGHI-35.jpgLOGHI-36.jpg

NDÒ-NDÒ-NDÒ

NDÒ-NDÒ-NDÒ

 

ndò-ndò-ndò

ton ermàzo sto Derentò

eci echi poddhin’ azzàri

na mu feri ‘en a rotulò

 

ndò-ndò-ndò

ce kanonico non ndò

e’ na pai na predekezzi

na skascèzzi ‘o purpitò.

 

tonni-tonni-tonni

e mana-tu to plonni

ma cino kanni nanna

ma to ciuri ce mi mana.

 

Nana-nana-nana

Utta loja lei e mana:

‘o pedi-mmu satti mu klei

ma pàsson dami ‘ì kardìa mu cei,

jatì ta pedìa

ì’ ta fìddha tis kardia.

 

nèddha-nèddha-nèddha

senza mai mu pai jurnèddha

mo ‘llèune e kristianì

ti senza mai mu pai jurnì

 

Na-na-na

Ka ‘o pedì-mmu mu petà

Ce pai panu panu

ma ta puddhia ta petanà,

pai panu tin anghèra

ma ta puddhia tis primavera.

 

na-na-na

is echi cèrata stei calà

ce is pu echi ncornatùra

troi ce pinni ce e’ polemà.


 

 

tiri-tiri-tiri

kau sta pampana echi o stafili

ce kau sti pergulèa

echi in graà ti pleo makrèa.

 

Tombi-tombi-tombi

‘o pedì-mmu ‘o fane e mommi,

to fane olo olo

ce ‘è tu fìkane manku ‘o kkòlo.

Titì-titì -titì,

ce t’en orrio iso pedì

‘en orrio ‘i misciamèra

c’ene òrrio oli e mera.

Tombi-tombi-tombi

‘o pedì-mmu ‘o fane e mommi,

to fane olo olo

ce ‘è tu fìkane manku ‘o kkòlo.

 

Ninà-ninà-ninà

Ne pèsani is ‘è mas gapà

Ce is pu kalò ‘è mas teli

Na skiattèzzi ùtto kalocèri.

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo