Logo
Stampa questa pagina

Ti cànni mian jurnà zixìki

Ti cànni mian jurnà zixìki

ca ettù sumùddhia è càjo na stasìchi

ca ettù sumùddhia en òrrio na stasìchi

 

Piàanni ce cànni òrria broscèra

en'orrio na stasì ma mia chiatèra

en'orrio na stasì ma mia chiatèra

 

Poi canni mia lumèra fitta

depòi caìzzi ce ttiàzzi mia pìtta

depòi caìzzi ce ttiàazzi mia pìtta

 

Depòi vàddhi puru ala ce alài

depòi caìzzi tì en'òrrio ni fai

depòi caìzzi tì en'òrriio ni fai

 

Epìrta sto coràfi na fao diu sica

ce ìche to padrùna ce 'en embìca

ce ìche to padrùna ce 'en embìca

 

Epìrta plèon ambròvo na dò tis ene

ce jone culòno ma 'ttà chiatère

ce jone to culòno ma 'ttà chiatère

 

O'rria e mana ce òrria e chiatèra

ce òrrio puru to starnatisèo

ce òrrio puru to starnatisèo

 

Sàtti pìrtane sti sciudèca

'o muso vàsta màvvro sa tiàni palèo

'o muso vàsta màvvro sa tiàni palèo

 

'orria e mana ce òrria e chiatèra

ce òrrio puru to starnatisèo

ce òrrio puru ti starnatisèo

 

Sàtti pìane es Sternatia

ma tos eguènnane ambrò ce ambrò

ma tos eguènnane ambrò ce ambrò.

 

Copyright © Fondazione La Notte della Taranta / All right reserved - Digital Transformation a cura di Co.m.media srl